Kaj merimo?

Merimo elektromagnetna (EM) sevanja v okolici izvorov, ki se nahajajo v vaši bližini (doma, v pisarni, v delavnici...).

Takšne vrste sevanja imenujemo EM sevanja umetnih izvorov. Več o tovrstnih sevanjih si preberite na zavihku O SEVANJIH.

Ti izvori so:

V Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju slovenska zakonodaja zapoveduje mejne vrednosti za EM sevanja.
Te vrednosti so odvisne od frekvence EM sevanja, saj je od tega odvisna tudi energija, ki jo sevanje nosi: višja, ko je frekvenca sevanja, večja je energija.

Pomembno dejstvo je, da v primeru, ko se EM sevanje širi prosto po zraku, njegova moč upada s kvadratom razdalje, zato je najučinkovitejša zaščita DOVOLJ VELIKA ODDALJENOST od izvora EM sevanja.

Kako daleč je dovolj daleč?

Ker EM sevanja ne vidimo in ne občutimo, vam pri tem pomagamo mi z ustreznimi instrumenti in nasveti.

Kako poteka meritev?

Meritev poteka po naslednjem postopku:

  1. naš merilec obišče lokacijo, kjer je naročena meritev
  2. v okolici izvorov izmeri elektromagnetno sevanje
  3. ob koncu meritve vam izroči priporočilo, kjer s o zabeležene oddaljenosti od izvorov, na katerih bo izpostavljenost znotraj priporočenih vrednosti.
Ocena trajanja meritve za 5 merilnih mest je 45 minut.
(merilna mesta so natančneje opisana na podstrani NAROČITE MERITEV)