Pokličite nas in na dom ali na delovno mesto pridemo opravit meritev eletromagnetnih sevanj.

 • Zakaj bi tako meritev naročili?
 • Kako poteka meritev?
 • Kaj sploh je elektromagnetno sevanje?
 • Kdo smo?

Na ta vprašanja odgovarjamo v nadaljevanju.
V kolikor vas zanima kje in kako smo trenutno aktivni, obiščite naš Facebook profil.

Vzemite si čas in preberite besedilo na strani O SEVANJIH - elektromagnetna sevanja umetnega izvora so zaradi naprav moderne tehnologije v naših domovih in na delovnih mestih vedno bolj prisotna in kljub temu, da jih:

 • ne vidimo,
 • ne slišimo,
 • ne otipamo,
 • ne okusimo,

jih lahko zaznamo z merilnimi inštrumenti in jih tako bolje spoznamo (jakost, vrsta sevanja,...).

Zakaj meritev elektromagnetnih sevanj naročiti?

Z rezultati meritve pridobite naslednje:

 1. seznanitev s trenutnim stanjem (bolj ali manj obsevana področja)
  ker EM sevanja ne moremo ne videti ne občutiti z nobenim od naših čutil, vam bo meritev orisala stanje v domačem ali službenem okolju
 2. konkretna priporočila za gibanje v okolici umetnih izvorov EM sevanja
  pogosto je dovolj, da so omenjeni izvori dovolj oddaljeni od mest, kjer se zadržuemo (še posebej pazljivi moramo biti, če se v prostorih zdaržujejo otroci ali nosečnice. Umetni izvori, kjer je na premajhni oddaljenosti mejna vrednost EM sevanja lahko presežena, so: baby phone-i, indukcijska kuhališča, varčne žarnice v bralnih svetilkah, mikrovalovne pečice brez vgrajenih filtrov,...)
 3. nasvet, kako ukrepati, ko se sevanju ne moremo izogniti samo z oddaljenostjo
  lahko se zgodi, da bo nek prostor v celoti presevan zaradi usmerjenega sevanja naprave v sosednjem prostoru - v takšnih primerih vam bomo z nasveti pomagali odpraviti tudi tovrstne težave

Kako poteka meritev?

Z ustreznimi merilnimi instrumenti, znanjem in izkušnjami pridemo k vam, v vaše okolje, izmerimo elektromagnetna sevanja umetnega izvora in podamo mnenje ter priporočila o zaščiti pred njimi - vse skladno z izsledki študij Svetovne zdravstvene organizacije in skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/1996). Več si lahko preberete na podstrani KAJ in KAKO MERIMO.

Kaj sploh je elektromganetno sevanje (EMS)?

Poljudno povedano: elektromagnetno sevanje je širjenje elektromagnetnega polja od izvora v prostor.
Izvori so lahko naravni ali umetni.
Naravni izvor je na primer sonce, ki v svojo okolico oddaja elektromagnetno sevanje od infrardeče do ultravijolične svetlobe.
Umetne izvore pa je ustvaril človek: to so vse električne naprave. Če so priključene na omrežno napetost in izključene, oddajajo v svojo okolico le električno polje, če skoznje teče električni tok (kar je ponavadi med samim obratovanjem), pa poleg električnega tudi magnetno.
Elektromagnetnega sevanja človek s svojimi čutili ne more zaznati, razen peščice ljudi, ki predstavljajo elektromagnetno preobčutljive osebe.
Več si lahko preberete na podstrani O SEVANJIH.

Kdo smo?

Marsikdo nas vpraša, če smo bioenergetiki - ne, nismo:
smo inženirji elektrotehnike, ki smo se po skupnih študijskih letih in desetletju nabiranja izkušenj v raziskavah in industriji ponovno sestali. Oblikovali smo skupino, ki se ukvarja s področjem elektrotehnike v povezavi s sodobnim načinom življenja (sevanja, izkoristek naravnih virov za generiranje električne energije,...).

Več o nas si preberite na podstrani KDO SMO.